Close

Золотий Роман Захарійович

Золотий Роман Захарійович

Заступник завідувача кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Дисципліни

Інфо

кандидат технічних наук.

У 2004 році закінчив з відзнакою магістратуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв». У 2008 році в Луцькому державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство» на тему: «Оптимізація складу епоксикомпозитів за впливом на їх властивості зовнішніх поверхневих шарів навколо часток наповнювача» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.).

На кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій працює з 2005 року: асистентом (з 2005 р.), старшим викладачем (з 2009 р.), доцентом (з 2009 р.).

З 2013 року і до сих пір – голова ради молодих вчених і спеціалістів університету. Член вченої ради університету, член вченої ради факультету комп’ютерних технологій.

Автор більше 30 публікацій, з них 9 статей, 5 патентів України на винаходи.

Викладає наступні дисципліни: «Основи САПР», «Основи математичного моделювання».

Наукові інтереси: автоматизація процесів дослідження полімерів, автоматизовані системи проектування.