Close

Золотий Роман Захарійович

Золотий Роман Захарійович

Заступник завідувача кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

    заступник завідувача кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

    кандидат технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

    доцент

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

ОСВІТА

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1998-2002

Диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2002-2003

Диплом спеціаліста з відзнакою, інженер-електромеханік, спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2003-2004

Диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-2008

Аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Луцький національний технічний університет, 2008

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.01 – «Матеріалознавство»

Тема дисертації: «Оптимізація складу епоксикомпозитів за впливом на їх властивості зовнішніх поверхневих шарів навколо часток наповнювача».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Стухляк Петро Данилович, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук, 2009

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2019

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя

2007 – 2009 Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2009 – 2009 Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2009 – дотепер доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2013 – дотепер голова РМУС ТНТУ

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси

Автоматизовані системи для дослідження полімерних композитних матеріалів, системи машинного навчання для прогнозування експлуатаційних характеристик композитних матеріалів, створення систем штучного інтелекту, дослідження автоматизованих систем

Публікації

Автор 63 наукових праць, із них 42 наукових (у т.ч. 3 наукові публікації, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science), 4 патенти.

 

Винахідництво та раціоналізаторство

Отримано 4 патенти України на корисні моделі.

 

Наукові теми та проєкти

 • виконавець ДІ 157-09 «Закономірності формування зовнішніх поверхневих шарів у епоси- і термопластах з підвищеними експлуатаційними характеристиками»
 • виконавець ДІ 177-11 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами структуроутворення на межі поділу фаз»
 • виконавець ДІ 205-13 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів з опроміненою матрицею та модифікованим наповнювачем»
 • виконавець ДІ 223-15 «Розробка науково-технологічних основ створення дисперснонаповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування»
 • виконавець наукової г/д теми № 540-22 «Дослідження та оптимізація технології лазерного вирізання деталей різного профілю на ЧПУ для подальшої обробки обкатуванням»
 • виконавець наукової г/д теми № 541-22 «Дослідження та оптимізація систем збору та перевірки налаштувань мережевого обладнання»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 12 навчально-методичних праць.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Підвищення кваліфікації у ТНТУ імені Івана Пулюя з курсу «Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес».

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Технології комп’ютерного проєктування
 • Методології аудиту захищеності ІКС
 • Основи теорії інформації
 • Теорія алгоритмів
 • Веб-технології
 • Нові матеріали в техніці