Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування»

Вивчається технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення комп’ютерних систем керування у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної та обчислювальної техніки, прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Програмне забезпечення

Вивчаються сучасні мови програмування (С++, C#, Java, JavaScript,SQL, PHP, Python) та відповідні фреймворки, крос-платформне програмування та прикладні програмні засоби розробки систем керування

Технічне забезпечення

Вивчаються засоби мікропроцесорної техніки, організація комп’ютерних та промислових мереж передачі даних, програмування систем управління технологічним обладнанням (CoDeSys, SolidWorks, Math 3, Zelio Soft, ISO 7-bit, RobotStudio, Robot Operating System)

Інформаційне забезпечення

Вивчається архітектура багаторівневих систем керування, SCADA-системи, Web-технології, методи аналізу та обробки даних

Ким працюють наші випускники

Програміст

Знання сучасних мов програмування

Системний інтегратор

Комплексна ІТ-інфраструктура для автоматизації технологічних та бізнес-процесів

Інженер з комп'ютерних систем керування

Знання засобів мікропроцесорної техніки, комп'ютерних систем і мереж, програмних засобів проектування та моніторингу систем керування

Бізнес аналітик (Big Data)

Інтелектуальні засоби аналізу даних

Веб-дизайнер

Знання графічних редакторів та Web-програмування

Які предмети вивчаються

Основи комп’ютерних технологій
Алгоритмізація та програмування
Об'єктно-орієнтоване програмування
Математичне програмування
Програмування систем управління технологічним обладнанням
Проєктування прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем
Крос-платформне програмування
Архітектура комп'ютерних систем
Електроніка і мікропроцесорна техніка
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Комп'ютерні мережі
Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах
Основи автоматизації і технологічні основи виробництва
Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва
Програмні засоби візуалізації та управління технологічними процесами
Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка
Проєктування комп’ютеризованих систем управління
Теорія інформації та кодування
Аналіз та обробка великих даних
Хмарні технології та обчислення
Смарт-технології та промисловий інтернет речей
Теорія систем та системний аналіз
Теорія автоматичного управління
Технології комп'ютерного проєктування
Комп'ютерна графіка
Web-технології в системах автоматизації
Комп’ютерні системи штучного інтелекту
Системи управління базами даних

ПОДІЇ

День відкритих дверей ТНТУ 2022 року

День відкритих дверей 19 травня 2022 року.
21 Тра 2022   /   0 Comment   /   0   /   Read More

Вітаємо Ірину Дідич зі здобуттям ступеня доктора філософії (PhD)

8 грудня на засіданні спецради університету Клермон-Овернь (University Clermont Auvergne, CNRS, SIGMA Clermont, Institut Pascal, France) і Тернопільського
21 Гру 2021   /   0 Comment   /   1   /   Read More

Цікаві статті

Платформа спростування фейків про коронавірус

На фоні світової пандемії коронавірусу COVID-19 в Інтернеті почало з’являтися все більше підробної інформації про вірус,
31 Бер 2020   /   0 Comment   /   0   /   Read More

Розробили компактний апарат ШВЛ

Ракетна компанія Virgin Orbit в партнерстві з медичними дослідниками з Каліфорнійського університету в Ірвіні і Техаського
31 Бер 2020   /   0 Comment   /   0   /   Read More

ПРО НАС

Абітурієнту

ЗАПРОШУЄМО ДО ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ”!

Кафедра комп’ютерно інтегрованих технологій здійснює підготовку фахівців всіх кваліфікаційних рівнів зі спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології”. Кафедра проводить наукові дослідження та викладання ряду спеціальних дисциплін, пов’язаних з автоматизацією як технологічних процесів так і бізнес-процесів підприємств на основі використання інформаційно-вимірювальної та мікропроцесорної техніки, розробкою спеціального програмного забезпечення та використанням пакетів прикладних програм. Спеціалізація нова і фактично сформувалася протягом останнього десятиріччя у відповідності до сучасних вимог промисловості. З цією спеціалізацією випускники спроможні виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтроллерної техніки, проводити налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації, програмувати як засоби автоматизації, так і їх інформаційне поле. Спеціаліст за даним фахом – це програміст високої кваліфікації, спроможний вирішувати різні задачі створення програмованих систем найвищого рівня складності. Для спеціалізації характерна більша спрямованість на розробку та програмування систем управління технологічними процесами та мобільних вбудованих систем.