Курсове проєктування (бакалавр)

Бланк завдання на курсовий проект (бакалавр)

Вимоги для оформлення курсових робіт (бакалавр)

Титульний аркуш курсового проекту (роботи)

Курсове проєктування (магістр)

Бланк завдання на курсовий проект (магістр)

Бланк завдання на курсову роботу (магістр)

Титульний аркуш курсового проекту (роботи)

 

Дипломне проєктування (бакалаври)

Відгук на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня (бакалавр)

Завдання на кваліфікаційну роботу (бакалавр)

Направлення на рецензію на кваліфікаційну роботу (бакалавр)

Подання голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи (бакалавр)

Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня (бакалавр)

Титульний аркуш кваліфікаційної роботи (бакалавр)

 

Дипломне проєктування (магістри)

Відгук на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня (магістр)

Завдання на кваліфікаційну роботу (магістр)

Направлення на рецензію на кваліфікаційну роботу (магістр)

Подання голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи (магістри)

Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня (магістр)

Титульний аркуш кваліфікаційної роботи (магістр)

Авторська довідка реферату кваліфікаційної роботи (магістр)

 

Практика

Договір на практику

Щоденник практики