Close

Микитишин Андрій Григорович

Микитишин Андрій Григорович

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, доц., к.т.н.

Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

    завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

    кандидат технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

    доцент

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

ОСВІТА

Тернопільський приладобудівний інститут, 1992-1996

Диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1996-1997

Диплом спеціаліста з відзнакою, інженер-електромеханік, спеціальність «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1997-1998

Диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1998-2001

Аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Національний університет “Львівська політехніка”, 2002

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.17.06 – «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»

Тема дисертації: «Розробка технології та дослідження параметрів формування виробів з епоксинаповнених композитів».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Стухляк Петро Данилович, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук, 2003

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2004 почесне звання

Член-кореспондент Підйомно-транспортної Академії наук України, 2015

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя

2001 – 2002 Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2002 – 2003 Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2003 – 2014 Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2014 – дотепер завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси

Автоматизовані системи для дослідження полімерних композитних матеріалів, системи машинного навчання для прогнозування експлуатаційних характеристик композитних матеріалів, моделювання систем передачі даних, комплексна безпека інформаційних мережевих систем

Публікації

Автор 113 наукових праць, із них 37 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у т.ч. 9 наукових публікацій, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science). Приймав участь у роботі 33 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових досліджень. Співавтор наукової монографії.

 

Винахідництво та раціоналізаторство

Отримано 7 патентів України на винаходи та 5 патентів України на корисні моделі.

 

Наукові теми та проєкти

 • виконавець ДІ 108-03 “Створення полімеркомпозитних матеріалів для захисту технологічного устаткування від корозії та спрацювання”,
 • виконавець ДІ 129-06 “Розробка полімеркомпозитних покриттів і матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для машинобудування”
 • виконавець ДІ 157-09 «Закономірності формування зовнішніх поверхневих шарів у епоси- і термопластах з підвищеними експлуатаційними характеристиками»
 • виконавець ДІ 173-10 «Розробка та впровадження нових полімер композиційних матеріалів для деталей імпортного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів»
 • виконавець ДІ 177-11 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами структуроутворення на межі поділу фаз»
 • виконавець ДІ 190-12 «Розробка полімер композитних матеріалів із заданими фізико-механічними властивостями дл деталей і покриттів газотранспортного обладнання»
 • виконавець ДІ 205-13 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів з опроміненою матрицею та модифікованим наповнювачем»
 • виконавець ДІ 213-14 «Дослідження фізико-механічних властивостей та впровадження нових полімер композитних матеріалів у вузлах і захисних покриттях газового обладнання»
 • виконавець ДІ 223-15 «Розробка науково-технологічних основ створення дисперснонаповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування»
 • керівник наукової г/д теми № 540-22 «Дослідження та оптимізація технології лазерного вирізання деталей різного профілю на ЧПУ для подальшої обробки обкатуванням»
 • керівник наукової г/д теми № 541-22 «Дослідження та оптимізація систем збору та перевірки налаштувань мережевого обладнання»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 43 навчально-методичних праць, із них 9 навчальних посібників та 34 методичних вказівок.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Підвищення кваліфікації у Берлінському університеті імені Гумбольдтів (HUMBOLDT-UNIVERSITÄT zu Berlin), Факультет математики та природничих наук (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät), Інститут комп’ютерних наук (Institut für Informatik), у рамках проєкту «Німецько-українські дослідження в ІТ-галузі» (Deutsch-ukrainische Forschung zu Informatikthemen), з 09.05.2022 р. по 09.07.2022 р.

 

СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат інструктора академії Cisco – CCNAv7: Introduction to Networks

Сертифікат інструктора академії Cisco – CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials

Сертифікат інструктора академії Cisco – Enterprise Networking, Security, and Automation

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Комп’ютерні мережі
 • Комплексна безпека мережевих інформаційних систем
 • Проєктування комп’ютеризованих систем управління