Close

Микитишин Андрій Григорович

Микитишин Андрій Григорович

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Інфо

Кандидат технічних наук, доцент.

У 1998 році закінчив з відзнакою магістратуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв». Упродовж 1998-2001 р.р. навчався в аспірантурі та працював асистентом на кафедрі «Комп’ютерно-інтегрованих технологій» ТДТУ ім. Івана Пулюя.

У 2002 р. у Національному університеті «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів» на тему: «Розробка технології та дослідження параметрів формування виробів з епоксинаповнених композитів» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.). Далі робота на посаді старшого викладача (з 2002 р.), доцента (з 2003 р.) у ТДТУ ім. Івана Пулюя. З 2003 р. заступник завідувача кафедри. У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій». З 2014 року завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій. Член вченої ради університету, член вченої ради факультету комп’ютерних технологій.

Автор понад 70 наукових праць, у тому числі 24 статті у наукових журналах, 7 патентів України на винаходи та два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Читає лекції з курсів «Комп’ютерні мережі», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Комплексна безпека інформаційних мережевих систем».

Наукові інтереси: розробка технологій для автоматизованого формування та дослідження композитних матеріалів, телекомунікаційні мережі та системи, комплексні системи захисту інформації.