Лабораторії

№ 1-505

Комп’ютерних мережевих технологій

№ 1-503

Комп’ютерно-інтегрованих систем управління

№ 1-406

Моделювання процесів і систем

№1-404

Технологій програмування та розробки баз даних

№1-403

Математичного моделювання і САПР

№ 1-402

Архітектури комп’ютерних систем та комп'ютерної графіки

№ 2-10

Автоматизації виробництва

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій має власні аудиторії та комп’ютерні класи. Площа аудиторного фонду, що закріплена за кафедрою, становить 375,7 кв.м. Матеріальна база кафедри налічує 5 спеціалізованих науково-дослідних та навчальних лабораторій, оснащених понад 50 комп’ютерами, що об’єднанні в єдину локальну мережу ТНТУ ім. І. Пулюя з виходом в Інтернет.

Лабораторні та практичні заняття із дисциплін, що пов’язанні із вивченням комп’ютерних мережевих технологійпроводяться в Центрі інформаційних технологійТернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, що має спеціалізовані комп’ютерні класи та сучасні лабораторії для побудови та дослідженнякомп’ютерних мереж.

На кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологійстуденти та викладачі мають вільний доступ до Інтернету з власних ноутбуків чи мобільних пристроїв через Wі-Fі.