На початках становлення кафедри зусиллями професора Стухляка П.Д. була створена наукова школа за напрямком «Дослідження властивостей полімер-композитних матеріалів на базі автоматизованих програмно-апаратних комплексів».

Представники цієї школи тісно співпрацюють з науковими школами України та ближнього зарубіжжя: Національним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «ХАІ», Луцьким національним технічним університетом, Херсонською державною морською академією, Інститутом надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАН України, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, Білоруським національним технічним університетом

Вихідцями і послідовниками школи є:

 • Митник Микола Мирославович – захистив кандидатську дисертацію в 1995 р., науковий керівник – Стухляк П.Д.;
 • Микитишин Андрій Григорович – захистив кандидатську дисертацію в 2002 р., науковий керівник – Стухляк П.Д.;
 • Тотосько Олег Васильович – захистив кандидатську дисертацію в 2006 р., науковий керівник – Стухляк П.Д.;
 • Бадищук Василь Ігорович – захистив кандидатську дисертацію в 2006р., науковий керівник – Букетов А.В.;
 • Чихіра Ігор Вікторович – захистив кандидатську дисертацію в 2007 р., науковий керівник – Букетов А.В.;
 • Букетов Андрій Вікторович – захистив докторську дисертацію в 2007р., науковий консультант – Стухляк П.Д.;
 • Золотий Роман Захарійович – захистив кандидатську дисертацію в 2009 р., науковий керівник – Стухляк П.Д.;
 • Левицький Віталій Васильович – захистив кандидатську дисертацію в 2010 р., науковий керівник – Букетов А.В.;
 • Мороз Костянтин Михайлович – захистив кандидатську дисертацію в 2012 р., науковий керівник – Стухляк П.Д.;
 • Карташов Віталій Вікторович – захистив кандидатську дисертацію в 2014 р., науковий керівник – Стухляк П.Д.;
 • Добротвор Ігор Григорович – захистив докторську дисертацію в 2014р., науковий консультант – Стухляк П.Д.

Основними напрямами наукових досліджень кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій є:

 1. Розробка методологічних підходів для автоматизованого дослідження впливу енергетичних полів на властивості композитів.
 2. Математичне моделювання впливу мінеральних наповнювачів на структуроутворення композитних матеріалів і фізико-хімічну взаємодію на межі поділу фаз “матриця – наповнювач”.
 3. Встановлення взаємозв’язку структури композитів з їх фізико-механічними та теплофізичними властивостями при наявності дисперсного наповнювача за допомогою розроблених автоматизованих комплексів.
 4. Встановлення фізичного механізму впливу зовнішньої обробки (ультразвукового, магнітної і ультрафіолетового опромінення) на структуроутворення композитних матеріалів та їхні властивості за допомогою розроблених автоматизованих комплексів.

Співробітниками кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій видано 6 наукових монографії, опубліковано більше 600 статей у фахових наукових виданнях, отримано понад 100 патентів на винаходи.

Видано 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Стухляк П.Д. Комп’ютерна графіка / П.Д Стухляк., М.А. Долгов, А.В. Букетов: Посібник з грифом МОН України (лист МОН Українивід 29.12.2010 р. № 1/11 – 12234).- Херсон: ТОВ «Айлант», 2011.-324 с.
 2. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп’ютерні мережі. Книга 1: Навчальний посібник з грифом МОНМолодьспорту України (лист МОНМолодьспорту України №1/11-8052 від 28.05.12)/ Львів: Вид-во “Магнолія 2006”.- 2013.- 256 с.
 3. Стухляк П.Д. Теорія інформації (інформаційно-вимірювальні системи, похибки, ідентифікація) / П.Д. Стухляк, О.В. Іванченко, А.В. Букетов, М.А. Долгов: Посібник з грифом МОН України (лист МОН Українивід 29.12.2010 р. № 1/11 – 12228).- Херсон: ТОВ «Айлант», 2011.-371 с.
 4. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп’ютерні мережі. Книга 2: Навчальний посібник з грифом МОНМолодьспорту України (лист МОН Молоді і спорту України №1/11-11650 від 16.07.12) / Львів: Вид-во “Магнолія 2006”.- 2014.- 330с.
 5. Букетов А.В. Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів та систем: Посібник з грифом МОН України (лист МОН України від 17.12.2008 р. № 1.4/18 – Г – 2751).- Тернопіль: СМП “Тайп”, 2009.-260 с.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій регулярно доповідаються на наукових семінарах кафедри, всеукраїнських наукових, науково-практичних та тематичних конференціях, міжнародних наукових конференціях.

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій підтримує тісні зв’язки з Академією технічно-гуманістичною в Бельсько-Бялому (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Університетом прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина).

В рамках Договору про співробітництво між факультетом комп’ютерних наук та інформаційних технологій Ризького технічного університету (Латвія), та факультетом комп’ютерних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, викладачі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій у 2010-2013 роках відвідували факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій Ризького технічного університету.

Метою цих зв’язків є наукове співробітництво шляхом проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, організація спільних післядипломних шкіл бізнесу, безкоштовне взаємне користування бібліотечними фондами тощо.

Доцент кафедри Муль О.В. в 2012 році проходила стажування у групі прикладного та обчислювального аналізу факультету прикладної математики та теоретичної фізики Центру математичних наук Кембриджського університету, де відвідувала лекції та семінари провідних світових вчених у галузі прикладної математики.

З метою покращення фахової і практичної підготовки студентів значна увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів, до якої залучені студенти 4 і 5-го років навчання. Елементи науково-дослідної роботи є обов’язковими складовими при написанні магістерських робіт.