Close

Стухляк Петро Данилович

Стухляк Петро Данилович

професор

Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

    професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

    доктор технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

    професор

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

ОСВІТА

У 1977 році закінчив Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту

за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти».

У 1987 році на спеціалізованій вченій раді при Інституті механіки та металополімерних систем Академії наук БРСР

захистив кандидатську дисертацію «Створення і дослідження композитних матеріалів на основі модифікованих епоксидних смол для вузлів тертя металорізальних верстатів» за спеціальністю «Матеріалознавство у машинобудуванні».

У 1992 році Стухляку П.Д.

присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв.

У 1996 році на спеціалізованій вченій раді Фізико-механічного інституту НАН України

захистив докторську дисертацію «Розробка та дослідження композитних матеріалів і покрить на основі реактопластів для вузлів тертя» за спеціальністю «Матеріалознавство у машинобудуванні».

З початку створення (1997 р.)

очолював кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій.

З серпня 1999 року і до сих пір

Стухляк  П.Д. є деканом факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій.

У 2001 році

присвоєне вчене звання професора кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Заслужений винахідник України.

 

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

автоматизовані методи дослідження нових матеріалів, передові технології в автоматизованому виробництві.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 401 наукових робіт, п’яти монографій, 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи автоматизації і технологічні основи виробництва»

«Типові технологічні об’єкти і процеси автоматизованого виробництва»

«Передові технології в автоматизованому виробництві».