Close

Стухляк Петро Данилович

Стухляк Петро Данилович

професор

Дисципліни

Інфо

Доктор технічних наук, професор.

У 1977 році закінчив Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти». У 1987 році на спеціалізованій вченій раді при Інституті механіки та металополімерних систем Академії наук БРСР захистив кандидатську дисертацію «Створення і дослідження композитних матеріалів на основі модифікованих епоксидних смол для вузлів тертя металорізальних верстатів» за спеціальністю «Матеріалознавство у машинобудуванні». У 1992 році Стухляку П.Д. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв. У 1996 році на спеціалізованій вченій раді Фізико-механічного інституту НАН України захистив докторську дисертацію «Розробка та дослідження композитних матеріалів і покрить на основі реактопластів для вузлів тертя» за спеціальністю «Матеріалознавство у машинобудуванні». З початку створення (1997 р.) очолював кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій. З серпня 1999 року і до сих пір Стухляк  П.Д. є деканом факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій. У 2001 році йому присвоєне вчене звання професора кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Заслужений винахідник України. Автор понад 401 наукових робіт, п’яти монографій, 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Читає лекції з наступних дисциплін: «Основи автоматизації і технологічні основи виробництва», «Типові технологічні об’єкти і процеси автоматизованого виробництва», «Передові технології в автоматизованому виробництві».

Наукові інтереси: автоматизовані методи дослідження нових матеріалів, передові технології в автоматизованому виробництві.