Close

Карташов Віталій Вікторович

Карташов Віталій Вікторович

Декан ФТП, доцент

Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

    декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

    кандидат технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

    доцент

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

ОСВІТА

Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 2001-2005

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2005-2007

Диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність «Інженерна механіка»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2007-2008

Диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Технологія машинобудування»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008-2011

Аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2013-2016

Диплом спеціаліста з відзнакою, спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Херсонська державна морська академія, 2014

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.01 «Матеріалознавство»

Тема дисертації: «Розробка модифікованих змінним магнітним полем епоксикомпозитних матеріалів з підвищеними експуатаційними характеристиками».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Стухляк Петро Данилович, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук, 2014

Почесне звання: доцент

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя

2007 – 2011 Лаборант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2011 – 2013 Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2013 – 2013 Асистент кафедри графічного моделювання

2013 – 2014 Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2014 – 2017 Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2017 – 2021 Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2021 – 2022 Виконуючий обов’язки декана факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії

2022 – дотепер Декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії,

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси

Автоматизовані системи для дослідження полімерних композитних матеріалів, системи машинного навчання для прогнозування експлуатаційних характеристик композитних матеріалів, програмовані логічні контролери.

 

Публікації

Автор 48 наукових праць, із них 11 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у т.ч. 3 наукових публікацій, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science). Приймав участь у роботі 32 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

 

Винахідництво та раціоналізаторство

Отримано 5 патентів України на корисні моделі.

 

Наукові теми та проєкти

виконавець ДІ 177-11 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами структуроутворення на межі поділу фаз»
виконавець ДІ 205-13 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів з опроміненою матрицею та модифікованим наповнювачем»
виконавець ДІ 213-14 «Дослідження фізико-механічних властивостей та впровадження нових полімер композитних матеріалів у вузлах і захисних покриттях газового обладнання»
виконавець ДІ 223-15 «Розробка науково-технологічних основ створення дисперснонаповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 3 навчально-методичних праць, із них 1 навчальних посібників та 2 методичні вказівки.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Міжнародне стажування LONG INTERNSHIP AT THE UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA (24 січня – 6 лютого 2022 року, м. Бельско-Бяла, Польща)

Підвищення кваліфікації проходить в даний момент в державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» національної академії педагогічних наук України, з 15.02.2023 р. по 21.06.2023 р.

 

СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат володіння іноземною мовою – Centrum Jezykow Obcych Tarnopolskiego Narodowego Universytetu Technicznego im. Iwana Puluja №120  від 10.11.2021 Сертифікат міжнародного стажування – LONG INTERNSHIP AT THE UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA (24 січня – 6 лютого 2022 року, м. Бельско-Бяла, Польща) № K18/1-02-07/2022

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Автоматизовані системи керування технологічними процесами»
«Інтернет речей»
«Управління інформаційною безпекою»