Close

Митник Микола Мирославович

Митник Микола Мирославович

ректор ТНТУ, доцент

Дисципліни

Інфо

Кандидат технічних наук, доцент.

У 1989 році Митник М.М. закінчив Львівський ордена Лені­на політехнічний інститут (Тернопільський філіал) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорі­зальні верстати та інструменти». До 1991 року працював асистентом кафедри «Автоматизації машинобудування». З 1991 по 1995 роки — старший викладач кафедри «Автоматизації виробництва».

У 1995 році Митник М.М. захистив кандидатську дисертацію за спеціальніс­тю 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні» на тему: «Розробка епоксидних композиційних матеріалів електротехнічного та теплофізичного призначення для вузлів антенної техніки» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.). З 1996 року працював на посаді доцента кафедри «Автомати­зації і комп’ютерних технологій», а з 1997 року – доцент кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій», заступник завідувача кафедри. Учене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій присвоєно у 1998 році. У 2005 р. присвоєно звання члена-кореспондента ПТАН України. З 2009 року –  доцент кафе­дри «Комп’ютерної інженерії». З 2008 року – декан факуль­тету «Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії». З 2011 року – перший проректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Автор більше 110 публікацій, з них 55 наукових, 16 автор­ських свідоцтв і патентів та 22 навчально-методичного характеру, двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Читає лекції з наступних дисциплін: «Комп’ютерно-інтегровані технології», «Комплексна безпека інформаційних систем».

Наукові інтереси: автоматизація дослідження композитних матеріалів, побудова автоматизованих систем управління, захист інформації в комп’ютерних мережах.