Close

Чихіра Ігор Вікторович

Чихіра Ігор Вікторович

доцент

Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

кандидат технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

доцент

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/ch/chyhira-ihor-viktorovych/

 

Посилання на Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=AJ8ZL_kAAAAJ

 

Посилання на Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218672988

 

Посилання на ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8615-3635

 

Посилання на Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HZL-6387-2023

 

ОСВІТА

Тернопільський приладобудівний інститут, 1987-1992

Диплом спеціаліста, інженер-електромеханік, спеціальність «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування»

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2001-2002

Диплом спеціаліста, спеціальність «Програміст комп’ютерних систем»

 

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2005-2007

Аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Луцький державний технічний університет, 2007

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.01 – «Матеріалознавство»

Тема дисертації: «Розробка епоксидних композитних матеріалів для покриттів, модифікованих ультразвуковим полем».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Букетов Андрій Вікторович, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук, 2007

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2011

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя

1997-2001  Завідувач лабораторії кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2004 – 2007 Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2007 – 2008 Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2008 –  дотепер Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси

Автоматизовані системи для дослідження полімерних композитних матеріалів, системи управління базами даних, операційні системи

Публікації

Автор 86 наукових праць, із них 26 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у т.ч. 2 наукових публікацій, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science). Приймав участь у роботі 50 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових досліджень. Співавтор наукової монографії.

 

Винахідництво та раціоналізаторство

Отримано 7 патентів України на корисні моделі.

 

Наукові теми та проєкти

 • виконавець ДІ 129-06 “Розробка полімеркомпозитних покриттів і матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для машинобудування”
 • виконавець ДІ 162-09 “ Розробка під впливом енергетичних полів захисних покриттів з поліпшеними антикорозійними властивостями і зносостійкістю ”
 • виконавець ДІ 173-10 «Розробка та впровадження нових полімер композиційних матеріалів для деталей імпортного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів»
 • виконавець ДІ 177-11 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами структуроутворення на межі поділу фаз»
 • виконавець ДІ 190-12 «Розробка полімер композитних матеріалів із заданими фізико-механічними властивостями для деталей і покриттів газотранспортного обладнання»
 • виконавець ДІ 205-13 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів з опроміненою матрицею та модифікованим наповнювачем»
 • виконавець ДІ 213-14 «Дослідження фізико-механічних властивостей та впровадження нових полімер композитних матеріалів у вузлах і захисних покриттях газового обладнання»
 • виконавець ДІ 223-15 «Розробка науково-технологічних основ створення дисперснонаповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 13 навчально-методичних праць.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Підвищення кваліфікації: курси «Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес», ТНТУ ім. Івана Пулюя, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05408102/001776-22 від 18.06.2022 року.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Системи управління базами даних
 • Комп’ютерно-інтегровані технології
 • Операційні системи