Close

Тотосько Олег Васильович

Тотосько Олег Васильович

доцент

Дисципліни

Інфо

Посада

Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/t/totosko-oleh-vasylovych/

Посилання на Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=2ZyGLzwAAAAJ&hl=en

Посилання на Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221591427

Посилання на Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/16468230?state=%7B%7D

Посилання на ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6002-1477

 

ОСВІТА

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1998-2002

| Бакалавр, диплом бакалавра з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

| Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2002-2003

| Спеціаліст, диплом інженера з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв.

| Спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процесі і виробництва».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2003-2004

| Магістр, диплом магістра з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв.

| Спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процесі і виробництва».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-2006

| Аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій,

| Науковий керівник – доктор технічних наук, професор

Стухляк Петро Данилович

Луцький державний технічний університет, 2006

| Кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.01. «Матеріалознавство»

| Дисертаційне дослідження на тему: «Розробка епоксикомпозитних покриттів модифікованих електроіскровим гідроударом з поліпшеними експлуатаційними характеристиками»

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук,  2006р.

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2022р.

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

01.09.2004 – 11.11.2004 – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя;

07.04.2006 – 22.02.2007 – старший викладач комп’ютерно-інтегрованих технологій;

23.02.2007 – 03.04.2015 – доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій;

01.02.2016 – до цього часу – доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

автоматизація процесів дослідження полімерів;

автоматизовані системи проектування

ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 57 публікацій, з них 41 наукових, 6 патентів та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 44 праць, з них 28 наукових та 16 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science.

Приймав участь у роботі близько 20 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях із апробацією результатів наукових  досліджень.

ВИНАХІДНИЦТВО ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСТВО:

Отримано 6 патентів.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

ДІ 108-03 “Створення полімеркомпозитних матеріалів для захисту технологічного устаткування від корозії та спрацювання”,

ДІ 129-06 “Розробка полімеркомпозитних покриттів і матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для машинобудування”

ДІ 157-09 «Закономірності формування зовнішніх поверхневих шарів у епоси- і термопластах з підвищеними експлуатаційними характеристиками»

ДІ 173-10 «Розробка та впровадження нових полімер композиційних матеріалів для деталей імпортного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів»

ДІ 177-11 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами структуроутворення на межі поділу фаз»

ДІ 190-12 «Розробка полімер композитних матеріалів із заданими фізико-механічними властивостями дл деталей і покриттів газотранспортного обладнання»

ДІ 205-13 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів з опроміненою матрицею та модифікованим наповнювачем»

ДІ 213-14 «Дослідження фізико-механічних властивостей та впровадження нових полімер композитних матеріалів у вузлах і захисних покриттях газового обладнання»

ДІ 223-15 «Розробка науково-технологічних основ створення дисперсно-наповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування»

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська; польська –В2,

англійська зі словником.

СТАЖУВАННЯ

Підвищення кваліфікації: курси «Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес», ТНТУ ім. Івана Пулюя, 18.16.2022 року;

Міжнародне стажування LONG INTERNSHIP AT THE UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA (11 квітня – 6 червня 2022 року, м. Бельско-Бяла, Польща)

СЕРТИФІКАТИ

Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, B2 – Centrum Jezykow Obcych Tarnopolskiego Narodowego Universytetu Technicznego im. Iwana Puluja №119  від 10.11.2021.

Отримав сертифікат, який підтверджує участь у міжнародному стажуванні LONG INTERNSHIP AT THE UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA (11 квітня – 6 червня 2022 року, м. Бельско-Бяла, Польща) № K18/3-06-06/2022.

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамоти ТНТУ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи комп’ютерних технологій»

«Комп’ютерна графіка»

«Основи автоматизації і технологічні основи виробництва»

«Типові технологічні об’єкти і процеси автоматизованого виробництва»
«Передові технології в автоматизованому виробництві»