Close

Голотенко Олександр Сергійович

Голотенко Олександр Сергійович

доцент, к.т.н.

Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

   доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

    кандидат технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

    доцент

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

ОСВІТА

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2001-2005

Диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність «Педагогічна освіта»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2005-2006

Диплом спеціаліста з відзнакою, інженер-електромеханік, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015-2016

Диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006-2010

Аспірант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Херсонська державна морська академія, 2015

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.01 – «Матеріалознавство»

Тема дисертації: «РОЗРОБЛЕННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ, МОДИФІКОВАНИХ НВЧ-ОБРОБКОЮ,  ДЛЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Стухляк Петро Данилович, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук, 2015

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2022

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя

2012 – 2015 – Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2015 – 2017 – Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2017 – дотепер – Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси

Автоматизовані системи для дослідження полімерних композитних матеріалів, системи машинного навчання для прогнозування експлуатаційних характеристик композитних матеріалів, моделювання систем передачі даних, комплексна безпека інформаційних мережевих систем

Публікації

Автор більш як 50 публікацій, з них 40 наукових, 3 патенти та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. (у т.ч. 5 наукових публікацій, які індексуються у наукометричній базі Scopus). Приймав участь у роботі біль як 20 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

Винахідництво та раціоналізаторство

Отримано 3 патенти України на корисні моделі.

Наукові теми та проєкти

 • виконавець ДІ 157-09 «Закономірності формування зовнішніх поверхневих шарів у епоси- і термопластах з підвищеними експлуатаційними характеристиками»
 • виконавець ДІ 173-10 «Розробка та впровадження нових полімер композиційних матеріалів для деталей імпортного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів»
 • виконавець ДІ 177-11 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами структуроутворення на межі поділу фаз»
 • виконавець ДІ 190-12 «Розробка полімер композитних матеріалів із заданими фізико-механічними властивостями дл деталей і покриттів газотранспортного обладнання»
 • виконавець ДІ 205-13 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів з опроміненою матрицею та модифікованим наповнювачем»
 • виконавець ДІ 213-14 «Дослідження фізико-механічних властивостей та впровадження нових полімер композитних матеріалів у вузлах і захисних покриттях газового обладнання»
 • виконавець ДІ 223-15 «Розробка науково-технологічних основ створення дисперснонаповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування»
 • керівник наукової г/д теми № 540-22 «Дослідження та оптимізація технології лазерного вирізання деталей різного профілю на ЧПУ для подальшої обробки обкатуванням»
 • керівник наукової г/д теми № 541-22 «Дослідження та оптимізація систем збору та перевірки налаштувань мережевого обладнання»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 12 навчально-методичних праць.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Отримав сертифікат, який підтверджує участь у двотижневому міжнародному стажуванні LONG INTERNSHIP AT THE UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA (24 січня – 6 лютого 2022 року, м. Бельско-Бяла, Польща).

 

СЕРТИФІКАТИ

Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, B2 – Common European Framework of reference for Language (CEFR) у 2022 році.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Архітектура комп’ютерних систем мережі
 • Інтернет речей