Close

Стухляк Данило Петрович

Стухляк Данило Петрович

доцент

Інфо

Кандидат технічних наук

У 2011 році закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю 8.092502 – «комп’ютерно – інтегровані технологічні процеси і виробництва» з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерно – інтегрованих технологічних процесів і виробництв. В 2018 році у Херсонській державній морській академії захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 «Розробка модифікованих епоксидних нанокомпозитів з дискретними волокнами для покриттів різного функціонального призначення» (науковий керівник проф. Добротвор І.Г.).
З 2018 року, після закінчення аспірантури, працював асистентом на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Автор 28 публікацій, з них 10 наукових статей та 2 патенти.