Close

Левицький Віталій Васильович

Левицький Віталій Васильович

доцент

Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

   доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

    кандидат технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

    доцент

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

ОСВІТА

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1997-2001

Диплом бакалавра, спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2001-2002

Диплом спеціаліста,  спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2002-2003

Диплом магістра,  спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Луцький національний технічний університет, 2010

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.01 «Матеріалознавство» ДК № 059446

Тема дисертації: “Закономірності впливу ультрафіолетового опромінення і модифікування наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів”

Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Букетов Андрій Вікторович, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук, 2010

 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

2003 – 2010 Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2010 – 2013 Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

2013 – дотепер доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси:

автоматизація процесів дослідження полімерів;

автоматизовані системи проектування

 

Публікації:

Автор 40 наукових праць, із них 23 наукових статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у т.ч. 3 наукових публікації, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science). Приймав участь у роботі 17 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

 

Винахідництво та раціоналізаторство:

Отримано 4 патенти.

 

Наукові теми та проєкти:

 • виконавець ДІ 108-03 “Створення полімеркомпозитних матеріалів для захисту технологічного устаткування від корозії та спрацювання”,
 • виконавець ДІ 129-06 “Розробка полімеркомпозитних покриттів і матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для машинобудування”
 • виконавець ДІ 157-09 «Закономірності формування зовнішніх поверхневих шарів у епоси- і термопластах з підвищеними експлуатаційними характеристиками»
 • виконавець ДІ 173-10 «Розробка та впровадження нових полімер композиційних матеріалів для деталей імпортного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів»
 • виконавець ДІ 177-11 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами структуроутворення на межі поділу фаз»
 • виконавець ДІ 190-12 «Розробка полімер композитних матеріалів із заданими фізико-механічними властивостями дл деталей і покриттів газотранспортного обладнання»
 • виконавець ДІ 205-13 «Розробка та дослідження епоксикомпозитів з опроміненою матрицею та модифікованим наповнювачем»
 • виконавець ДІ 213-14 «Дослідження фізико-механічних властивостей та впровадження нових полімер композитних матеріалів у вузлах і захисних покриттях газового обладнання»
 • виконавець ДІ 223-15 «Розробка науково-технологічних основ створення дисперснонаповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування»
 • виконавець наукової г/д теми № 540-22 «Дослідження та оптимізація технології лазерного вирізання деталей різного профілю на ЧПУ для подальшої обробки обкатуванням»
 • виконавець наукової г/д теми № 541-22 «Дослідження та оптимізація систем збору та перевірки налаштувань мережевого обладнання»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 13 навчально-методичних праць, із них 1 навчальний посібник та 12 методичних вказівок.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Підвищення кваліфікації: курси «Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес», ТНТУ ім. Івана Пулюя, 18.06.2022 року;

Міжнародне стажування LONG INTERNSHIP AT THE UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA (11 квітня – 6 червня 2022 року, м. Бельско-Бяла, Польща)

 

СЕРТИФІКАТИ

Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, B2 – Centrum Jezykow Obcych Tarnopolskiego Narodowego Universytetu Technicznego im. Iwana Puluja №126  від 10.11.2021.

Отримав сертифікат, який підтверджує участь у міжнародному стажуванні LONG INTERNSHIP AT THE UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA (11 квітня – 6 червня 2022 року, м. Бельско-Бяла, Польща) № K18/1-06-06/2022.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем
 • Технічні засоби автоматизації