Close

Колектив 3

  • Home
  •  / 
  • Колектив 3

Голотенко Олександр Сергійович

РозкладДисципліни «Архітектура комп'ютерних систем» «Технології розподілених систем та паралельних обчислень»Інфо ПОСАДА доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій НАУКОВИЙ СТУПІНЬ кандидат технічних наук ВЧЕНЕ ЗВАННЯ доцент ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/holotenko-oleksandr-serhijovych/   Посилання на Google Scholar Читати далі

Стухляк Данило Петрович

Кандидат технічних наук У 2011 році закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю 8.092502 – «комп’ютерно – інтегровані технологічні процеси і виробництва» з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерно – інтегрованих технологічних процесів і виробництв. В Читати далі

Станько Андрій Андрійович

РозкладДисципліни «Веб-технології» «Комп'ютерні мережі» «Основи комп’ютерних технологій» «Елементи і пристрої автоматики для об’єктів управління» «Метрологія, технологічні вимірювання і прилади» «Програмне забезпечення інтелектуальних систем»Інфо ПОСАДА --- НАУКОВИЙ СТУПІНЬ --- ВЧЕНЕ ЗВАННЯ --- ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ --- ОСВІТА --- ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ --- Читати далі

Дідич Ірина Степанівна

РозкладДисципліни «Дискретна математика» «Вища математика»Інфо ПОСАДА старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій НАУКОВИЙ СТУПІНЬ доктор філософії (PhD) ВЧЕНЕ ЗВАННЯ - ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/didych-iryna-stepanivna/   Посилання на Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hAo5odAAAAAJ   Посилання на Читати далі