Уперше, починаючи з 2023-2024 навчального року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя оголошує набір на навчання за коротким циклом (два роки) з отриманням освітнього ступеня вищої освіти «молодший бакалавр», у тому числі, за державним замовленням, за освітньою програмою «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Ступінь молодшого бакалавра – новий освітній продукт у системі вищої освіти України. Ви отримаєте унікальну можливість на основі повної загальної середньої освіти отримати освітній ступінь «молодший бакалавр» на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти (120 кредитів ЄКТС).

Обираючи короткий цикл навчання з отриманням освітнього ступеня «молодший бакалавр» ми рекомендуємо враховувати таке:

  • термін навчання складає лише 2 роки;
  • є можливість навчання за державним замовленням (бюджет), навіть із конкурсним балом менше ніж 125;
  • для вступу подаються сертифікати ЗНО лише із двох предметів (перший – українська мова або українська мова та література – обов’язково, а другий – за вибором;

Диплом «молодшого бакалавра» дає змогу обирати найкращий для себе варіант:
Продовжити навчання за скороченим терміном здобуття вищої освіти за ступенем бакалавр (починаючи з 3 курсу навчання).
Розпочати професійну діяльність за обраним фахом, поєднуючи її з навчанням за заочною формою за скороченим терміном (починаючи з 3 курсу навчання).

ЗАВАНТАЖИТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ