Дисципліни

Інфо

ПОСАДА

    доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

    кандидат технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

    доцент

ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ

ОСВІТА

Львівський ордена Лені­на політехнічний інститут (Тернопільський філіал), 1989

закінчив за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорі­зальні верстати та інструменти».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, до 1991

працював асистентом кафедри «Автоматизації машинобудування».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1991-1995

старший викладач кафедри «Автоматизації виробництва».

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію

за спеціальніс­тю 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні» на тему: «Розробка епоксидних композиційних матеріалів електротехнічного та теплофізичного призначення для вузлів антенної техніки» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.).

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1996

доцент кафедри «Автомати­зації і комп’ютерних технологій».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1997

доцент кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій», заступник завідувача кафедри.

У 1998 році

присвоєно  учене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.

У 2005 році

присвоєно звання члена-кореспондента ПТАН України.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008

З 2008 року – декан факуль­тету «Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2009

доцент кафе­дри «Комп’ютерної інженерії».

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011 

перший проректор.

 

НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

автоматизація дослідження композитних матеріалів, побудова автоматизованих систем управління, захист інформації в комп’ютерних мережах.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор більше 110 публікацій, з них 55 наукових, 16 автор­ських свідоцтв і патентів та 22 навчально-методичного характеру, двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Комп’ютерно-інтегровані технології»

«Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах»

«Інтернет речей»