В лабораторії розроблені навчальні стенди, на яких студенти вивчають принципи програмування контролерів Schneider, Microl, ОВЕН з використанням різного програмного забезпечення, зокрема системи СodeSys. Кожен стенд включає стандартні прилади з підключеними до логічних входів кнопками і світлодіодами, підключеними до логічних виходів.

Вивчення засобів автоматизації на базі програмованих логічних контролерів дозволяє готувати фахівців для розробки, створення і експлуатації автоматизованих систем. За допомогою програмованих логічних контролерів студенти вчаться створювати автоматизовані системи управління типовими технологічними процесами і вирішувати типові завдання автоматизації з різними типами автоматичного управлінняа також створювані комп’ютерно-інтегровані технологічні об’єкти з можливістю інтеграції в глобальні СКАДА-системи. Також студенти отримують навички користування каталогами продукції і основами вибору датчиків і засобів автоматизації для вирішення практичних завдань. На практичних роботах студенти також створюють системи управління з сучасними засобами візуалізації технологічного процесу як в Web формі, так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.