Дисципліни що викладаються:
Теорія систем та системний аналіз
Теорія інформації
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем
Надійність і діагностування