Дисципліни що викладаються:
Основи автоматизації і технологічні основи виробництва
Типові технологічні об’єкти і процеси автоматизованого виробництва
Охорона праці в галузі
Комп’ютерно-інтегровані технології
Передові технології в автоматизованому виробництві